медичний лікувально-діагностичний центр "Вікторія"
Правила внутрішнього розпорядку
Інформація для клієнтів
Шановні пацієнти та відвідувачі, ми вдячні Вам за довіру в отриманні медичної допомоги у фахівців Медичного лікувально-діагностичного центру. Основною нашою метою є турбота про Ваше здоров'я за світовими стандартами та забезпечення Вам максимального комфорту. Нашими з Вами спільними зусиллями можливо досягти найкращого результату. Адміністрація Медичного лікувально-діагностичного центру звертається з проханням до Вас стосовно дотримання наступних Правил, що діють в закладах охорони здоров'я нашого медичного центру.

Загальна інформація.
 1. Медичний лікувально-діагностичний центр (надалі – «МЛДЦ») надає медичні послуги в дні та години, які встановлюються адміністрацією.
 2. Прийом пацієнтів здійснюється профільними фахівцями відповідно до встановленого графіку, за попереднім записом за телефоном або особисто в закладах МЛДЦ.
 3. Діагностичні та консультативні висновки інших закладів охорони здоров'я обов'язково приймаються до уваги, але не можуть бути основою для видачі будь-яких видів заключення фахівцями МЛДЦ, призначення плану лікування, отримання рекомендацій, виконання медичних маніпуляцій, тощо.
 4. Отримання заключень і рекомендацій фахівцями МЛДЦ, призначення плану лікування, виконання медичних маніпуляцій або інших додаткових послуг може бути здійснено тільки після консультації фахівця МЛДЦ та проходження діагностичного обстеження (у випадку необхідності).
 5. МЛДЦ не надає пацієнту після проходження діагностичного (ультразвукового, лабораторного та ін.) обстеження обов'язкового призначення лікування у МЛДЦ. Рекомендації щодо лікування надаються виключно після консультації у профільного фахівця.
 6. Всі види медичних послуг в МЛДЦ не є безоплатними. Всі ціни на медичні послуги, їх найменування та обсяг, вказані в Прейскуранті цін, який розміщений на сайті medcenter-victoria.com та/або безпосередньо в закладах охорони здоров'я МЛДЦ.
 7. Всі ціни на медичні послуги, їх найменування та обсяг можуть змінюватись МЛДЦ в односторонньому порядку, але ми зобов'язуємося повідомити про такі зміни шляхом розміщення оновленого Прейскуранту цін на сайті medcenter-victoria.com або у будь- який інший доступний спосіб, в тому числі шляхом розміщення у місцях надання медичних послуг. Про такі зміни також повідомляють пацієнту безпосередньо перед прийомом в усній формі або при записі на прийом. Для уточнення актуальних цін, необхідно звернутись за телефоном відповідного закладу.
 8. Всі розрахунки за надані медичні послуги відбуваються шляхом безготівкового розрахунку або внесення пацієнтом готівкових грошових коштів в касу МЛДЦ, передоплатою або по факту надання відповідних медичних послуг. В залежності від виду медичних послуг, може бути визначений конкретний спосіб розрахунку за їх надання – передоплата, про що повідомляється пацієнту при записі на прийом.
 9. У разі наявності заборгованості за раніше надані медичні послуги, МЛДЦ має право відмовити пацієнту від подальшого надання медичних послуг до моменту її повного погашення, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення, а також може відмовити пацієнту в майбутніх записах на прийом.
 10. На прохання адміністратора МЛДЦ, пацієнт повинен надати для ознайомлення документ, який підтверджує внесення ним відповідної оплати за надані послуги. В іншому випадку (зокрема, у випадку несплати), адміністратор МЛДЦ має право звернутись до відповідних правоохоронних органів.
 11. Всі пропозиції, зауваження, претензії, а також інші звернення пацієнтів приймаються МЛДЦ, якщо вони викладені виключно в письмовій формі та передані адміністратору МЛДЦ або направлені на поштову адресу МЛДЦ. Такі пропозиції, зауваження, претензії, а також інші звернення приймаються, якщо вони викладені пацієнтом особисто, а у випадках передбачених чинним законодавством України їх законними представниками з додаванням відповідних підтверджуючих документів. Відповідь на такі письмові звернення надається адміністрацією МЛДЦ у порядку та у строки передбачені чинним законодавством України.
 12. Всі дані обстежень і консультативні висновки пацієнти отримують у вигляді медичної виписки у формі, яка встановлена чинним законодавством України. Пацієнт за письмовим зверненням до МЛДЦ, має право на отримання копії медичної документації протягом доби.
 13. У закладах охорони здоров'я МЛДЦ відсутні умови, які дозволяють забезпечити ізоляцію осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, у випадках передбачених чинним законодавством України, для надання їм необхідних медичних послуг.
 14. На території закладів охорони здоров'я МЛДЦ здійснюється відео нагляд та ведеться його запис з метою забезпечення безпеки та комфорту пацієнтів і відвідувачів.
 15. Повернення грошових коштів здійснюється лише у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або договірними відносинами з пацієнтом. Підставою для повернення коштів є письмова заява пацієнта з обов'язковим наданням до вказаної заяви чеку (при внесенні коштів до каси або розрахунку банківською карткою через термінал) або квитанції (при перерахуванні коштів через банківські установи). У разі відсутності чеку або квитанції МЛДЦ має право відмовити пацієнту у поверненні грошових коштів.


Запис на прийом.
 1. МЛДЦ надає широкий спектр медичних послуг, що передбачений дозвільною документацією та розміщений на сайті medcenter-victoria.com.
 2. Запис на прийом у МЛДЦ проводиться попередньо в залежності від завантаженості графіку прийому відповідного фахівця. Прийом без попереднього запису в день прийому можливий лише при наявності вільних місць у графіку прийому відповідного фахівця.
 3. Пацієнти можуть отримати інформацію про фахівців МЛДЦ, перелік послуг, їх вартість, порядок оплати тощо на сайті medcenter-victoria.com, за телефоном або безпосередньо в адміністратора МЛДЦ.
 4. Пацієнт під час запису на прийом на сайті www.medcenter-victoria.com, за телефоном або безпосередньо в закладах охорони здоров'я МЛДЦ, може обрати вільну дату та час прийому, а також відповідного фахівця.
 5. Пацієнт для запису на прийом у заклад МЛДЦ зобов'язаний надати адміністратору ПІБ, рік народження, населений пункт проживання та контактний номер телефону. МЛДЦ зобов'язується не розповсюджувати та не використовувати отримані данні, крім цілей зазначених Законом України.
 6. Координаційну роботу при зверненні пацієнтів забезпечують адміністратори, які виконують функції розподілу пацієнтів між фахівцями МЛДЦ та за необхідності надають довідкову інформацію.
 7. Пацієнт повинен прийти на прийом у визначений при записі день та час.
 8. Якщо пацієнт не в змозі прийти в призначений час, в разі необхідності скасування самого візиту або зміни призначеного часу візиту, пацієнту рекомендовано завчасно повідомити про це МЛДЦ.
 9. У разі, якщо пацієнт не з'явився на прийом в призначений час без попередження або запізнення на прийом більше ніж на 15 хвилин, запис на прийом може бути скасований.
 10. Час початку прийому, визначеного при записі, може відбуватися з невеликим очікуванням, у зв'язку з різною складністю патологій та різною тривалістю консультацій, які можуть перевищувати передбачуваний відрізок часу, який виділяється на прийом.
 11. В разі незапланованої відсутності профільного фахівця або інших непередбачуваних обставин, адміністратор МЛДЦ попереджає про це пацієнта при першій можливості особисто або за контактним телефоном, який був вказаний пацієнтом при записі на прийом. При цьому, за бажанням пацієнта, запис можна перенести на інший зручний для нього час в залежності від завантаженості графіку прийому відповідного фахівця або МЛДЦ може запропонувати йому інший альтернативний варіант.
 12. На прохання адміністратора МЛДЦ, пацієнт повинен надати паспорт або інший документ, що підтверджує його особу. У випадку, якщо медичні послуги надаються малолітній та/або недієздатній особі, її законні представники повинні надати документ, який підтверджує їх особу, а також документ, що підтверджує законне представництво такого пацієнта (свідоцтво про народження такого малолітнього пацієнта тощо). У випадку, якщо пацієнт є застрахованою особою, він також повинен надати адміністратору МЛДЦ відповідний страховий поліс.
 13. Будь-які медичні послуги надаються пацієнтам за усної чи письмової інформованої згоди відповідно до вимог чинного законодавства України. Щодо пацієнта віком до 14 років (малолітнього пацієнта), а також пацієнта, визнаного в установленому законом порядку недієздатним, така згода надається їх законними представниками (медичні послуги таким пацієнтам надаються за обов'язкового супроводу його законних представників).
 14. Пацієнт, а у випадках передбачених чинним законодавством України його законний представник, зобов'язаний надавати фахівцям МЛДЦ повну інформацію щодо даного та попередніх захворювань, госпіталізацій та інших питань, що стосуються стану здоров'я пацієнта.
Правила перебування в закладах охорони здоров'я МЛДЦ «Вікторія»
 1. Пацієнт та/або відвідувач, який прийшов до МЛДЦ, зобов'язаний залишити верхній одяг, великі валізи, згортки тощо у гардеробі.
 2. Адміністрація МЛДЦ закликає пацієнтів та відвідувачів не залишати особисті речі, коштовності, документи, гроші, інші цінні речі у верхньому одязі та/або у гардеробі та не довіряти їх стороннім особам.
 3. МЛДЦ не несе відповідальності за особисті речі, гроші, цінності та документи, які залишені у верхньому одязі пацієнта, у валізах, а також на території закладів охорони здоров'я МЛДЦ без нагляду.
 4. МЛДЦ також не несе відповідальності за догляд дітей, які знаходяться на території МЛДЦ, туалетах, коридорах закладів охорони здоров'я МЛДЦ тощо.
 5. Для візиту відповідних кабінетів, за проханням адміністратора закладу охорони здоров'я МЛДЦ, пацієнт зобов'язаний одягнути бахіли.
 6. Пацієнт повинен доброзичливо та з повагою ставитися до персоналу, інших пацієнтів та відвідувачів МЛДЦ, не дозволяти собі грубощів, нетактовності та будь – яких проявів агресії. Поведінка пацієнта не повинна порушувати атмосферу поваги і доброзичливості.
 7. У випадку, якщо пацієнт перебуває в стаціонарі МЛДЦ, він зобов'язаний дотримуватись цих Правил та Правил внутрішнього розпорядку в стаціонарі МЛДЦ.
 8. Пацієнтам та відвідувачам категорично забороняється приносити в заклади охорони здоров'я МЛДЦ холодну чи вогнепальну зброю, легкозаймисті та/або вибухові речовини й інші небезпечні речовини. В такому випадку, МЛДЦ має право відмовити в наданні медичних послуг та/або звернутись до відповідних правоохоронних органів.
 9. Пацієнтам, які знаходяться в стані алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп'яніння, МЛДЦ має право відмовити в наданні медичних послуг, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення.
 10. З метою нерозголошення лікарської таємниці в приміщеннях МЛДЦ категорично заборонена фото-, аудіо- та відеозйомка.
 11. Пацієнти та відвідувачі МЛДЦ зобов'язані неухильно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.
 12. Пацієнти та відвідувачі зобов'язані бережно ставитись до медичного та іншого обладнання МЛДЦ.
 13. Пацієнтам МЛДЦ категорично забороняється:
  13.1. Проявляти будь-яку форму агресії в приміщеннях МЛДЦ та на прилеглих територіях, а також вчиняти (або погроза вчинити) будь-які інші дії, які становлять загрозу життю та здоров'ю як медичному персоналу МЛДЦ так і пацієнтам та/або відвідувачам.
  13.2. Грубо й зневажливо ставитися до медичного персоналу МЛДЦ. Поводити себе шумно, нетактовно, агресивно, створювати проблеми й незручності для інших пацієнтів та відвідувачів, використовувати ненормативну лексику, принижувати честь та гідність як медичного персоналу МЛДЦ так і пацієнтів та/або відвідувачів (в т. ч. числі шляхом наклепу).
  13.3. Займатися тютюнопалінням, вживати спиртні напої, наркотичні речовини та/або інші психотропні засоби в приміщеннях МЛДЦ.
  13.4. Проводити в приміщеннях МЛДЦ фото-, аудіо- та відеозйомку.
  13.5. Займатися будь-яким видом торгівлі або обміну, грати в азартні ігри.
  13.6. Приносити та/або приводити в заклади охорони здоров'я МЛДЦ тварин, птахів тощо.
  13.7. Розмовляти по мобільному телефону під час перебування на прийомі у лікаря.
  13.8. Намагатися винести за межі приміщень МЛДЦ лікарські засоби, вироби медичного призначення, медичне обладнання, а також будь-яке інше майно, яке належать МЛДЦ.
  13.9. Не дотримуватись рекомендацій профільних фахівців, здійснювати прийом лікарських засобів на власний розсуд, самовільний вихід за територію закладів охорони здоров'я МЛДЦ без відома медичного персоналу (у випадку перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні).
  13.10. Порушувати правила пожежної безпеки, сидіти на підвіконнях, висовуватися і перемовлятися через вікна, а також користуватися електрокип'ятильниками, подовжувачами, трійниками та іншими електричними приладами та самостійно їх встановлювати (у випадку перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні).
 14. Заборона для пацієнтів, вказана в п. 13.1 та 13.2. розділу «Правила перебування в закладах охорони здоров'я МЛДЦ «Добробут»» поширюється як при особистому зверненні пацієнтів до МЛДЦ так і при зверненні телефоном через контакт-центр МЛДЦ та/або через мережу інтернет. Така заборона також поширюється під час надання медичних та інших послуг Медичною мережею на виїзді та/або засобами телекомунікаційного зв'язку.
 15. У разі вчинення будь-якого із вказаних в пункті 13 розділу «Правила перебування в закладах охорони здоров'я МЛДЦ «Вікторія»» видів порушень, МЛДЦ має право відмовити пацієнту в прийомі (як в поточному так і в майбутніх) або, якщо пацієнт вже проходить лікування, провести його виписку з відповідною відміткою в карті стаціонарного хворого та лікарняному листку або передчасно закрити листок тимчасової непрацездатності з відповідною відміткою у ньому.
 16. У випадках порушення цих Правил пацієнтом, та дострокового припинення надання йому медичних послуг, адміністрація МЛДЦ не компенсує йому вартість ненаданих в повному обсязі таких медичних послуг.
Відповідно до частини третьої та четвертої статті 34 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення. Лікар не несе відповідальності за здоров'я хворого в разі відмови останнього від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.